Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

Heell
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viavanillalatte vanillalatte

July 09 2015

Heell
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viacountingme countingme

July 02 2015

Heell
4286 4fee
Reposted frompersempre persempre viaharmony harmony

June 29 2015

Heell
Heell
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasatyra satyra

June 24 2015

Heell
Łatwo jest sprawić, żeby mężczyźni cię kochali. Wystarczy być górą, na którą muszą się wspiąć, albo wierszem, który próbują zrozumieć. Czymś, dzięki czemu czują się silni albo mądrzy.
— Maggie Stiefvater
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Heell
6418 e751
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavanillalatte vanillalatte

June 11 2015

Heell
3911 f3c0 500
Reposted fromseverine severine viamllescribbler mllescribbler

June 01 2015

Heell

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viasatyra satyra

May 22 2015

6965 ddc2 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viagoby goby
Heell

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viagoby goby

May 18 2015

Heell

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viagoby goby
Heell
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Kafka
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viarazzaroo razzaroo
Heell
Musisz spróbować stworzyć szczęście wewnątrz siebie. Jeśli nie jesteś szczęśliwy w jakimś miejscu, istnieje duże prawodopodobieństwo, że nie będziesz szczęśliwy w żadnym miejscu.
— Ernie Banks
Reposted frominpassing inpassing viagoby goby
Heell
0707 092b
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viagoby goby
Heell
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viagoby goby
Heell
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viagoby goby
6933 f357
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viagoby goby
Heell
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viavanillalatte vanillalatte
Heell
Nie radujesz się życiem?
Nie cieszy cię, że możesz powiedzieć: to jestem ja, to jest moja ręka, moja noga, istnieję, naprawdę istnieję, żyję?!
Nie sprawia ci to radości?!
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frombezsenna bezsenna viarazzaroo razzaroo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl